پکیج آموزشی کار با پایگاه داده‌های اطلاعاتی – بیوانفورماتیک مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
161,000 تومان

استفاده از این پکیج آموزشی باعث توانمندشدن فراگیران در زمینه کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی بویژه بیوتکنولوژی، ژنتیک و بیوانفورماتیک…

54
161,000 تومان

پکیج آموزشی توالی یابی نسل جدید (NGS) – بیوانفورماتیک پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
520,000 تومان

توالی یابی نسل جدید از علوم بروز برای بررسی تمامی میکروارگانیسم ها می باشد و همچنین در تشخیص و درمان…

81
520,000 تومان

پکیج آموزشی آنالیز In silico -بیوانفورماتیک پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
189,000 تومان

محتوای پکیج آموزشی آنالیز In silico:   آموزش کار با سایت CADD آموزش کار با سایت Mutation taster آموزش کار…

26
189,000 تومان

پکیج آموزشی آنالیز دیتای سنگر- بیوانفورماتیک پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
102,000 تومان

توالی یابی سنگر استانداردترین روش برای تایید نتایج حاصل از تکنیک های مولکولی مختلف است.  پکیج آموزشی آنالیز دیتای سنگر …

44
102,000 تومان